โครงสร้าง  

บุคลากร

ภาระหน้าที่

กิจกรรม

ดาวน์โหลด

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย

contac

ติดต่อหน่วยงาน
     

สำหรับวินโดวส์ ME และ วินโดวส์ XP เมื่อเครื่องมีปัญหา
เราสามารถใช้โปรแกรม System Restore เพื่อย้อนเวลากลับไปยัง
วันที่ไม่เกิดปัญหาได้ โดยสามารถเรียกใฃ้โปรแกรมได้ดังนี้

 

1.

คลิกปุ่ม Start > Program > Accessories > System Tool > System Restore
2.
เมื่อปรากฎโปรแกรม System Restore ขึ้นมาให้คลิกที่คำสั่ง Resore my computer to earlier time แล้วคลิกปุ่ม next
3.
เลือกวันที่และจุด Checkpoint ที่คิดว่ายังไม่เกิดปัญหาโดยวันที่สามารถย้อนกลับไปได้จะเป้นช่องหนา ๆ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next
4.
จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของวันที่และจุด Checkpoint ที่ต้องการย้อนระบบกลับไป ให้เราคลิกปุ่ม Next แล้วโปรแกรมก็จะเริ่มย้อนระบบกลับไปยังวันที่และจุด Checkpoint ที่เรากำหนด
 
     
BACK   


Copyright © 2008 Faculty of Dentistry Mahidol University. All rights reserved

หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์

: 0-2660-7779-81

โทรสาร

: 0-2354-8518