คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์) (คลินิกกลาง...

  • คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

    คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  • คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

    คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำ…

28-07-2015 Hits:572 News2015 Super User

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำการ ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำการ ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

Read more

ขอต้อนรับ ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ จาก…

28-08-2015 Hits:14 News2015 Super User

ขอต้อนรับ ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.  ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการรับการเยี่ยมเพื่อประเมิน HA ขั้น 3

ขอต้อนรับ ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการรับการเยี่ยมเพื่อประเมิน HA ขั้น 3

Read more

เชิญร่วมประกวดแต่งเพลง รณรงค์การล้างมือ …

28-07-2015 Hits:107 News2015 Super User

เชิญร่วมประกวดแต่งเพลง รณรงค์การล้างมือ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท

[PDF] ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง Clean Hands For Dental Hospital

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย...

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ
สิทธิการรับบริการ

  สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดย สำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกินบาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 500บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5...

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาให้บริการทางทันตกรรม **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.** **นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** **เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 - 16:30 น. ให้บริการเฉพาะคลินิกระบบค่าตอบแทน**   ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 **หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้ **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา...

Read more
30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

•อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•

Read more
16-07-2015
รักษาคลินิกไหนดี
รักษาคลินิกไหนดี

      รักษาคลินิกไหนดี ต้องการถอนฟัน ต้องการจัดฟัน ต้องการรักษารากฟัน ต้องการรักษาฟันเด็ก ต้องการรักษาโรคปริทันต์ ต้องการรักษาความผิดปกติระบบบดเคี้ยว,นอนกรน ต้องการทำฟันเทียมฟันปลอม ต้องการรักษาความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร   ในส่วนนี้เป็นแค่เพียงเบื้องต้น ยังมีคลินิกอีกมากมาย    

Read more