คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์) (คลินิกกลาง...

รักษาคลินิกไหนดี

รักษาคลินิกไหนดี

      รักษาคลินิกไหนดี ต้องการถอนฟัน ต้องการจัดฟัน ต้องการรักษารากฟัน ต้...

 • คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

 • คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

  คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

 • รักษาคลินิกไหนดี

  รักษาคลินิกไหนดี

 • 1
 • 2
Prev Next

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (ME…

28-07-2015 Hits:43 News2015 Super User

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

  [PDF] คำแนะนำในการป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) สําหรับประชาชนและผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค   [PDF] องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory...

Read more

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำ…

28-07-2015 Hits:183 News2015 Super User

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำการ ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทน ปิดทำการ ในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย 34, 522, 12,...

Read more
30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

•อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล•

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาให้บริการทางทันตกรรม **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.** **นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** **เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 - 16:30 น. ให้บริการเฉพาะคลินิกระบบค่าตอบแทน**   ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 **หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้ **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา...

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ
สิทธิการรับบริการ

  สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดย สำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกินบาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 500บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5...

Read more