คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์) (คลินิกกลาง...

  • คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

    คลินิกระบบการเรียนการสอน (รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์)

  • คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

    คลินิกระบบค่าตอบแทน (รักษาโดยทันตแพทย์)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

กิจกรรม Clean Hands for Dental Hospital ปี 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ โถงส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

29-10-2015 Hits:819 News2015 Super User

กิจกรรม Clean Hands for Dental Hospital ปี 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ โถงส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรม Clean Hands for Dental Hospital ปี 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ โถงส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

28-07-2015 Hits:588 News2015 Super User

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

  [PDF] คำแนะนำในการป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) สําหรับประชาชนและผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค   [PDF] องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory...

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ

  ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาให้บริการทางทันตกรรม **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.** **นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** **เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 - 16:30 น. ให้บริการเฉพาะคลินิกระบบค่าตอบแทน**   ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 **หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้ **ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา...

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ
สิทธิการรับบริการ

  สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดย สำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกินบาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 600บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5...

Read more
11-09-2015
กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ปี 2559
กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ปี 2559

• กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ระบบค่าตอบแทน ประจำปี 2559 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •

Read more
30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

• อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกทันตกรรมจัดฟัน • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกทันตกรรมเด็ก • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท  คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร (คลินิกระบบการเรียนการสอน) •  • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร (คลินิกระบบค่าตอบแทน) •  • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท คลินิกกลาง • • อัตราค่าบำบัดรักษาแต่ละประเภท...

Read more
16-07-2015
รักษาคลินิกไหนดี
รักษาคลินิกไหนดี

      รักษาคลินิกไหนดี ต้องการถอนฟัน ต้องการจัดฟัน ต้องการรักษารากฟัน ต้องการรักษาฟันเด็ก ต้องการรักษาโรคปริทันต์ ต้องการรักษาความผิดปกติระบบบดเคี้ยว,นอนกรน ต้องการทำฟันเทียมฟันปลอม ต้องการรักษาความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร   ในส่วนนี้เป็นแค่เพียงเบื้องต้น ยังมีคลินิกอีกมากมาย    

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย...

Read more