คลินิกระบบการเรียนการสอน

คลินิกระบบการเรียนการสอน

  คลินิกระบบการเรียนการสอน - ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์...

คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

  คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง) -...

 • คลินิกระบบการเรียนการสอน

  คลินิกระบบการเรียนการสอน

 • คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

  คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

ขอเพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23-06-2017 Hits:692 News2015 Super User

ขอเพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 [PDF ขอเพิ่มช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]      https://docs.google.com/forms/d/1lmSJpqZDt0huSh7soepZDrgYkpQ4yoyNwg-2_NUI4sQ/viewform?edit_requested=true

Read more

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริษัทรับทำงานแลปทางทันตกรรม

30-05-2017 Hits:393 News2015 Super User

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริษัทรับทำงานแลปทางทันตกรรม

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทรับทำงานแลปทางทันตกรรม ได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJJRMP6JhCXv-TkE4UveGm0qedh62MYuFC8pVTI9SIfw0MlA/viewform?c=0&w=1

Read more

แบบประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารระดับต้นของคลินิกและหน่วยงาน

15-05-2017 Hits:387 News2015 Super User

แบบประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารระดับต้นของคลินิกและหน่วยงาน

แบบประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารระดับต้นของคลินิกและหน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรมคณทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมพิเศษ 2. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมหัตถการ 3. หัวหน้าคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน 4. หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ 5. หัวหน้าคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 6. หัวหน้าคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 7....

Read more

รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

22-03-2017 Hits:870 News2015 Super User

รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

    รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"           รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม...

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ

  การให้บริการ เวลาทำการ ** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น. **         ( ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ) ** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** คลินิกที่เปิดให้บริการ     - คลินิกทันตกรรมพิเศษ  - คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  - คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  - คลินิกทันตกรรมจัดฟัน  -...

Read more
16-07-2015
แบบประเมินผลงานผู้บริหารระดับต้น
แบบประเมินผลงานผู้บริหารระดับต้น

แบบประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารระดับต้นของคลินิกและหน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรมคณทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมพิเศษ 2. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมหัตถการ 3. หัวหน้าคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน 4. หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ 5. หัวหน้าคลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 6. หัวหน้าคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 7. หัวหน้าศูนย์ทันตกรรมสหสาขา 8. หัวหน้าศูนย์ทันตกรรมรากเทียม 9. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมเด็ก 10. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 11. หัวหน้าคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว 12. หัวหน้าคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก 13. หัวหน้าคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 14. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 15....

Read more
30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

• อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •     

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ
สิทธิการรับบริการ

  สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดและใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี อุดฟัน ถอนฟัน  ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราปีละไม่เกิน 900 บาท/ปี (เงื่อนไขการเบิกเงินเป็นไปตามประกาศประกันสังคม) และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก ครึ่งปากบน...

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย...

Read more
16-07-2015
รักษาคลินิกไหนดี
รักษาคลินิกไหนดี

      รักษาคลินิกไหนดี ต้องการถอนฟัน ต้องการจัดฟัน ต้องการรักษารากฟัน ต้องการรักษาฟันเด็ก ต้องการรักษาโรคปริทันต์ ต้องการรักษาความผิดปกติระบบบดเคี้ยว,นอนกรน ต้องการทำฟันเทียมฟันปลอม ต้องการรักษาความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร   ในส่วนนี้เป็นแค่เพียงเบื้องต้น ยังมีคลินิกอีกมากมาย    

Read more