คลินิกระบบการเรียนการสอน

คลินิกระบบการเรียนการสอน

  คลินิกระบบการเรียนการสอน - ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์...

คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

  คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง) -...

 • คลินิกระบบการเรียนการสอน

  คลินิกระบบการเรียนการสอน

 • คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

  คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษและคลินิกเฉพาะทาง)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

22-03-2017 Hits:150 News2015 Super User

รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

    รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"           รายการ"ปันฝันปันยิ้ม"เข้าถ่ายทำรายการ "การให้บริการทางทันตกรรมฟรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม...

Read more

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์จาก…

23-02-2017 Hits:1377 News2015 Super User

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

[DOC.หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันศุกร์ที่ 31...

Read more

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

28-07-2015 Hits:1257 News2015 Super User

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ 2012 (MERS หรือ โรคเมอร์ส)

  [PDF] คำแนะนำในการป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) สําหรับประชาชนและผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค   [PDF] องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory...

Read more
11-09-2015
กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ปี 2559
กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ปี 2559

• กำหนดวันงดให้บริการทางทันตกรรม ระบบค่าตอบแทน ประจำปี 2559 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •

Read more
28-01-2015
สิทธิการรับบริการ
สิทธิการรับบริการ

  สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)      ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดย สำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราไม่เกินบาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 600บาท และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5...

Read more
30-01-2015
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล

• อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •     {edocs}price-60.pdf,100%,1000{/edocs}  

Read more
28-01-2015
ขั้นตอนการรับบริการ
ขั้นตอนการรับบริการ

  การให้บริการ เวลาทำการ ** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น. **         ( ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ) ** วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -20:00 น.** คลินิกที่เปิดให้บริการ     - คลินิกทันตกรรมพิเศษ  - คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  - คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  - คลินิกทันตกรรมจัดฟัน  -...

Read more
16-07-2015
รักษาคลินิกไหนดี
รักษาคลินิกไหนดี

      รักษาคลินิกไหนดี ต้องการถอนฟัน ต้องการจัดฟัน ต้องการรักษารากฟัน ต้องการรักษาฟันเด็ก ต้องการรักษาโรคปริทันต์ ต้องการรักษาความผิดปกติระบบบดเคี้ยว,นอนกรน ต้องการทำฟันเทียมฟันปลอม ต้องการรักษาความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร   ในส่วนนี้เป็นแค่เพียงเบื้องต้น ยังมีคลินิกอีกมากมาย    

Read more
30-01-2015
การติดต่อและการเดินทาง
การติดต่อและการเดินทาง

    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ : เลขที่6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ :: โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7777 หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555 หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888   รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก รถประจำทางสาย...

Read more