ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สังกัดงานวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร   02-200-7638  

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สังกัดงานวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร   02-200-7638