ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดสำนักงานการศึกษาและวิชาการ งานบริหารการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400
โทร. 02-2007638   โทรสาร. 02-2007683  

 

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 


ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
สังกัดงานวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6  ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร   02-200-7638