ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

1.การออกแบบต่างๆ

- การออกแบบ ต่างๆ

ติดต่อประสานงานที่

นายพิธุ  ทรงอักษร (เชียร์)

  ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
  โทรศัพท์ : 02-200-7600
  โทรศัพท์ภายใน : 7600
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

2.การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

- ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ หน่วยงาน,โรงพยาบาลทันตกรรม, คลินิก

ส่งข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงผ่านที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(รบกวนส่ง cc ถึง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย

หรือติดต่อประสานงานที่

นางสาวพัทธนันท์  อมรสิริเธียร (พัท)

  ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
  โทรศัพท์ : 02-200-7607
  โทรศัพท์ภายใน : 7607
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

3.การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

- ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ภาควิชา,เว็บไซต์อื่นๆ

ส่งข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงผ่านที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(รบกวนส่ง cc ถึง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย

 

หรือติดต่อประสานงานที่

 

นางสาวธัญมนัส สุพัชรบูรณานนท์ (อะตอม)

  ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ    
  โทรศัพท์ : 02-200-7607    
  โทรศัพท์ภายใน : 7607
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

4.การประสานงานด้านเอกสารต่างๆ

- ประสานงานเอกสารต่างๆ การติดต่อประสานงาน

ติดต่อประสานงานที่

นางสาวธัญญารัตน์ สังข์อ่อน (อ๊อฟ)

  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์     
  โทรศัพท์ : 02-200-7607        
  โทรศัพท์ภายใน : 7607    
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.