บุคลากร

บุคลากร

  นายพิธุ  ทรงอักษร

   หัวหน้าหน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์
  ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
  โทรศัพท์ : 02-200-7600
  โทรศัพท์ภายใน : 7600
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ผลการปฏิบัติงานเว็บไซต์และงานออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ  การออกแบบ Graphic Design ที่สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตัดต่อวีดีโอที่ใช้ในงานสื่อสารองค์กร
   

  นางสาวพัทธนันท์  อมรสิริเธียร

   ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
  โทรศัพท์ : 02-200-7607
  โทรศัพท์ภายใน : 7607
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน 76เว็บไซต์ภาษาไทย 76เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โรงพยาบาล คลินิก ติดตามงานข้อมูลในงานรับผิดชอบ

tusmanus-1
  นางสาวธัญมนัส สุพัชรบูรณานนท์

   ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ    
  โทรศัพท์ : 02-200-7607    
  โทรศัพท์ภายใน : 7607
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงานดูแลเว็บไซต์คณะฯ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เว็บไซต์ภาควิชา15เว็บไซต์ภาษาไทย 15เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนงาน ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะฯ ลงข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์คคณะฯ

oof2
  นางสาวธัญญารัตน์ สังข์อ่อน

   ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์     
  โทรศัพท์ : 02-200-7607        
  โทรศัพท์ภายใน : 7607    
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประสานงาน กำกับดูแลข้อมูล งานเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งตอบคำถามต่างๆในแฟนเพจคณะฯ Dentist Online ลงปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ส่งอีเมลDT NEWS จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกสื่อเพื่อลงเว็บไซต์ ออกใบงานงานสื่อสารองค์กร และงานประสานงานต่างๆ