ติดต่อเรา

contact

 

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-7622 
โทรสาร 02-200-7622
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.