ร่วมงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนักงานคณบดี

  วันที่ 23/01/2017  ดูรายละเอียด
 •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

  วันที่ 20/01/2017  ดูรายละเอียด
 •   เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) 8 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  เลือกรายการ  เลือกรายการ

  วันที่ 20/01/2017  ดูรายละเอียด
 •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาทดใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) 8 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 2.ตำแหน่งทันตแพทย์

  วันที่ 13/01/2017  ดูรายละเอียด
 •   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 อัตรา 
       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล  หน่วยวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

  วันที่ 09/01/2017  ดูรายละเอียด
UPDATE: 23/01/2017, 08:50