ร่วมงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องทดลอง  ภาควิชาเภสัชวิทยา

  วันที่ 01/12/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  งานคลัง สำนักงานคณบดี

  วันที่ 01/12/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 อัตรา ใหม่
       ตำแหน่ง  1.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ หน่วยทันตกรรมชุมชน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หน่วยสวัดิการและสิทธิประโยชน์ 1 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา

  วันที่ 01/12/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 2.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดหน่วยวิสัญญีวิทยา

  วันที่ 29/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัคคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) 7 อัตรา 
       ตำแหน่ง  เลือกรายการ  เลือกรายการ

  วันที่ 15/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักวิชาการศึกษา สังกัดโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

  วันที่ 11/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล หน่วยวิสัญญี งานบริการเพื่อการเรียนการสอน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง งานบริการเพื่อการเรียนการสอน 1 อัตรา

  วันที่ 04/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน 2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง

  วันที่ 04/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 อัตรา 
       ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  งานคลัง สำนักงานคณบดี

  วันที่ 04/11/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 
       ตำแหน่ง  อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์  ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

  วันที่ 03/10/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 อัตรา 
       ตำแหน่ง  1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 2.นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา

  วันที่ 11/10/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 
       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอาจารย์  ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

  วันที่ 09/06/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 
       ตำแหน่ง  อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

  วันที่ 01/04/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
 •   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 
       ตำแหน่ง  อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

  วันที่ 01/04/2016  ดูรายละเอียด  สมัครออนไลน์
UPDATE: 06/12/2016, 16:24