ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Go to Top