กระบอกน้ำ ร้อน-เย็น ขนาดเล็ก (220 ml.) ราคา 200 บาท ขนาดใหญ่ (320 ml.)

ราคา 270 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment