ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่านร่วมงาน “สานสัมพันธ์ ทันตมหิดล” งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 27 ธันวาคม 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์]

Read more

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตร 2 ปี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา]

Read more

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานประจำสี “กีฬาสีสานสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ครั้งที่ 9” วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ กรมสารวัตรทหารบก

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more

รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร ในศูนย์อาหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more

กำหนดการ กีฬาสีสานสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด]

Read more

ขอเชิญชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ]

Read more

ขอเชิญ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายเรื่อง เกณฑ์ EdPEx เพื่อการมุ่งเน้นลูกค้า กระบวนการ และผลลัพธ์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานบริหารคุณภาพ]

Read more

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล แจ้งปิดทำการเดือนธันวาคม 2560 และปีใหม่

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัย]

Read more

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์] View Fullscreen

Read more
new

ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดการเยี่ยมชมส่วนงาน และรับทราบผลการดำเนินงานตามข้อตกลง การปฏิบัติงานของส่วนงาน PA-VISIT ประจำปี 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานแผนและงบประมาณ]

Read more
new

ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานแผนและงบประมาณ]

Read more
new

ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์อาหารใหม่ ณ อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จาก หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more
new

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปิดทำการ คลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more
new

พิธีสำนึกในพระมหากรุณา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.09 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ]

Read more
new

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Research Cafe Modern Statistics for Researcher Part II : How to choose statistical methods

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัย]

Read more
new

ศูนย์กีฬา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลาเปิดให้บริการ 07.00 น. – 20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more
new

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา]

Read more
new

ขอเชิญชวนชาวทันตฯ มหิดล ผู้มีจิตอาสาร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดและซ่อมแซมสิ่งของและขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและนำถวายวัด

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพยากรบุคคล]

Read more
new

ขอเชิญรับชมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตฯมหิดล เป็นวิทยากรรับเชิญในรายการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เวลา 13.00 น. ในวันที่ 21 พ.ย. 2560

Read more
new

ขอเชิญชวนชาวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ (รับจำนวนจำกัด)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more
new

ขอเชิญเข้าร่วม กีฬาสีสานสัมพันธ์ ชาวทันตะฯ มหิดล ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more
new

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
new

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กีฬา คณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

Read more
new

แนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการเบิกวัสดุ ปีงบประมาณ 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ]

Read more
new

ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ซ้อมอพยพหนีไฟ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม]

Read more
new

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
new

เชิญชาวทันตฯ ร่วมแข่งขันการแสดงในงานกีฬาสานสัมพันธ์ทันตฯ 60 นักร้อง นักเต้น นักดนตรี และความสามารถพิเศษอื่นๆ ชิงเงินรางวัลรวม กว่า 30,000 บาท

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more
new

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า บริเวณลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
news

ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์]

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง All are invited to attend the lecture “Research writing and plagiarism” by Prof. H. Jenkinson University of Bristol, UK

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา]

Read more
new

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “Microbial interactions in health and disease”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา]

Read more
new-15

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Fluorescence Microscope : Principles and Applications of Biological Imaging

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัย]

Read more
new

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more

ประกาศ 26 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ ระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทน

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานให้บริการทางทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

รายชื่อการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

View Fullscreen

Read more
news-10

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
new-8

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Research Cafe วิจัยและนวัตกรรมแบบรามาธิบดี

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการวิจัย]

Read more
new-7

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
new-6

แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รปภ.อผศ. (ผู้รับจ้าง)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร]

Read more
new-3

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา น้อมรำลึกและสดุดีในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ]

Read more
news-2

พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more
news-1

ธรรมะประจำสัปดาห์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ “ธรรมะประจำสัปดาห์” ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlYcKLZ-z5i26BFOvVX9bvPIjQ7LFZnyCDXqXm4bYX0sklQ/viewform?c=0&w=1   .

Read more
ขอเชิญเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาเขตพญาไท และศาลายา

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม…ฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 300 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 – 11.30 น. 2.โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ผู้ใหญ่ 300 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. จนบัตรคิวหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th หรือโทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602…

Read more

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับแรลลี่ ทำดีเพื่อพ่อ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล]

Read more
new-10

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประกวดหนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า]   [PDF] ระเบียบประกวดหนูน้อยฟันสวย [PDF] กติกาการประกวดหนูน้อยฟันสวย [PDF] ใบสมัครการประกวดหนูน้อยฟันสวย  

Read more

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทาง outcome-based education และการสอบประเมินความรู้ของ ศ.ป.ท.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา]

Read more

ขอเชิญ สมาชิกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม]

Read more

เชิญพบกับกิจกรรม ฟัน For Fun เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 09.00-14.00 น. ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2

เชิญพบกับกิจกรรม ฟัน For Fun เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 09.00-14.00 น. ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกส่งเสริมสุขภาพ]

Read more

ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) [ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more