คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน”   View Fullscreen

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์   View Fullscreen

Read more

เปิดบ้านทันตฯมหิดล เตรียมเยาวชนสู่การเป็นทันตแพทย์ ทันตแพทย์

เปิดบ้านทันตฯมหิดล เตรียมเยาวชนสู่การเป็นทันตแพทย์ ทันตแพทย์   View Fullscreen

Read more

พม. จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MOU “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

พม. จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล MOU “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”   View Fullscreen

Read more