ทุนไต้หวัน ประจำปี 2562 (2019 Taiwan Schorlarship Program Directions for Thai Students)

ทุนไต้หวัน ประจำปี 2562 (2019 Taiwan Schorlarship Program Directions for Thai Students)   กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2019 Taiwan Schorlarship Program Directions for Thai Students)   รายละเอียดของทุน มีดังนี้ 1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างๆ หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD) 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน – ปริญญาตรี (4ปี) 15,000 NTD/ เดือน – ปริญญาตรี (2ปี) และปริญญาเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน  …

Read more

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562/2563

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562/2563   The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562/2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific : UMAP) ไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา โดยระเบียบการรับสมัครเบื้องต้น มีดังนี้   1. ผู้สมัครจะต้องติดต่อและประสานให้สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่มีความร่วมมือทางวิชาการเป็นผู้ดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลากับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 2. สำหรับระดับชั้นปริญญาตรีหรือระดับวิทยาลัย ผู้สมัครต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาหรือเป็นสมาชิกของโครงการ UMAP จึงจะมีสิทธิ์สมัครร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากสมัครในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันอุดมศึกษาของผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดา 3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกโครงการ UMAP สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่เป็นสมาชิกโครงการ UMAP…

Read more

ทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562

ทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ.2562   รัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ได้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้ผู้ได้รับทุนในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีในระดับ C1 ขึ้นไป ไม่เช่นนั้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปี และต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีให้ผ่านระดับ C1 เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรเตรียมภาษา   ทุนดังกล่าวเปิดรัยสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้สนใจต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr โดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2562

Read more

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563   ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้ หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี   ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulvrightthai.org ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง ตามเวลาในประเทศไทย)   หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมล์มาที่ tusef@fulbrighthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี…

Read more

The 2019-20 Asian Future Leaders Scholarship Program

The 2019-20 Asian Future Leaders Scholarship Program   ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา The 2019-20 Asian Future Leaders Scholarship Program ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ ข้อมูลการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ http://www.opir.kyoto-u.ac.jp/study/en/visa/asian/ และสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง

Read more