ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ How to achieve predictable esthetic outcomes with porcelain restorations

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรแพทย์และทันตแพทย์]

Read more

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “อมราวิชาการ” เรื่อง “Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ] ขณะนี้ ระบบลงทะเบียนงานประชุม อมราวิชาการ ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว หากท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนงานประชุม ขอความกรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางผู้แทนบริษัท DentsplySirona คุณสุปรียา แตงอ่อน โทร.0988933263 ได้ค่ะ

Read more

AAO meets ITI Korea 2018 International Allied Conference TWO GREAT ASSOCIATIONS, MAKE ONE EMINENT CONFERENCE 2018 AAO International Conference & 2018 ITI Korea Section Annual Meeting

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR Congress 2018) with the theme“Bringing friendship from Mekong to Ayeyawady” during August 24-25, 2018 at Sedona Hotel, Yangon, Myanmar

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] http://www.idcmr2018myanmar.com/

Read more

กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์] รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaidental.net/web/ View Fullscreen View Fullscreen

Read more