ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] PDF หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม PDF แผ่นพับประชาสัมพันธ์

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] Download  1. หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นวันลา 2. ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

Read more