new

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/th/ข่าว/ข่าวสาร/ข่าวประชุมวิชาการโครงการศึกษาต่อเนื่องce/ View Fullscreen

Read more
new

เรียนเชิญ ทันตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ MASTER THE ART OF ALTERNATIVE RESTORATIVE MATERIALS

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด]

Read more

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาคภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาคภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ]   View Fullscreen

Read more