ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาคภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาคภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การช่วยผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ]   View Fullscreen

Read more