แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการมารยาทการใช้โทรศัพท์ในการบริการอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Basic Life Support : BLS โดย ทีมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม บรรยายโดย ทีมงานประกันสังคม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร   วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more