แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แนวทางปฏิบัติ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์” ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม แจ้งปิดทำการ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 เนื่องจากจัดกิจกรรมในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 50 ปี (ในและนอกเวลาราชการ)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รพ.ทันตกรรม มหิดล ทุกท่าน ร่วมโหวต คนดีศรีทันตฯ มหิดล “รักในงาน บริการด้วยใจ” “1 ท่าน 1 โหวต”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพยากรบุคคล]

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more