แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

ประกาศหยุดปฏิบัติงานและหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล] กำหนดการโครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมในการทำงาน

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 (รายละเอียดตามโปสเตอร์)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more