ขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] • หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 -16.30 แทนวันดังกล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมซ้อมวิ่ง ฟิตร่างกาย Warm up ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7.00 – 8.00 น. ณ บริเวณสวนชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เริ่มศุกร์แรกวันที่ 19 มกราคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ระยะสั้น 4 เดือน (ไม่ต่อเนื่อง) “หลักสูตรทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

Read more