แจ้งปิดทำการ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร หน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา ระบบค่าตอบแทนในเวลาและนอกเวลาราชการ และการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (ประเภทผู้ป่วยนอก)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 -20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกและหน่วยงานระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more