ขั้นตอนการขอรับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในวันที่ 5– 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more