โรงพยาบาลทันตกรรม

ข่าวสารโรงพยาบาลทันตกรรม

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 – 20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมจัดฟัน]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2551 (รายละเอียดตามโปสเตอร์)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานให้บริการทางทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

เปิดรับผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าร่วมรับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 อายุ 65 ปี ขึ้นไป และ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 อายุ 85 ปี ขึ้นไป)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยทันตแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร]

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันวาน ยิ้มหวานอยู่” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 19 ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

View Fullscreen

Read more

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา   View Fullscreen

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการ คลินิกระบบการเรียนการสอนและผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)]

Read more

ขั้นตอนการขอรับบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในวันที่ 5– 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แนวทางปฏิบัติ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์” ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม แจ้งปิดทำการ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 เนื่องจากจัดกิจกรรมในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 50 ปี (ในและนอกเวลาราชการ)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]

Read more

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รพ.ทันตกรรม มหิดล ทุกท่าน ร่วมโหวต คนดีศรีทันตฯ มหิดล “รักในงาน บริการด้วยใจ” “1 ท่าน 1 โหวต”

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพยากรบุคคล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร หน่วยห้องผ่าตัดและหน่วยวิสัญญีวิทยา ระบบค่าตอบแทนในเวลาและนอกเวลาราชการ และการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (ประเภทผู้ป่วยนอก)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.30 -20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกและหน่วยงานระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ฟ. ฟันหรรษา เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

แจ้งปิดทำการ คลินิกระบบค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (วิทยาเขตพญาไทและศาลายา)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] • หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •

Read more

คลินิกทันตกรรมเด็ก แจ้งปิดทำการระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทน เนื่องจากให้บริการทันตกรรมแก่เด็กพิเศษด้อยโอกาส ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 และวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-20.00 น.

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคลินิกทันตกรรมเด็ก]

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับการบริการทางทันตกรรมรากฟันเทียม โดยได้รับการยกเว้น ค่าตัวรากฟันเทียม (Fixture) (ประมาณ 5000 -12000 บาท แล้วแต่ชนิดของรากฟันเทียม)

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ทันตกรรมรากเทียม]

Read more

แจ้งปิดทำการคลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. และเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 -16.30 แทนวันดังกล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมซ้อมวิ่ง ฟิตร่างกาย Warm up ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 7.00 – 8.00 น. ณ บริเวณสวนชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เริ่มศุกร์แรกวันที่ 19 มกราคม 2561

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 21 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์]

Read more

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล แจ้งปิดทำการเดือนธันวาคม 2560 และปีใหม่

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more
new

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปิดทำการ คลินิกระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล]

Read more