ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

 

1. ทุนศึกษาวิจัย (Research Students)

2. ทุนระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เลขที่ 177 ถ.วิทยุ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเบต พาร์ก เลขที่ 90 ถ.มหิดล เชียงใหม่ 50100 หรือขอรับได้จาก www.th.emb-japan.go.jp

 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ป่น กรุงเทพฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment