ปากกา ทัชสกรีน สีดำ-สีทอง ราคาด้ามละ 25 บาท

รายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment