• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ หัวข้อเรื่อง Self – Ligation Basics to clinical applications (tips and tricks) โดย Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ORTHODONTICS ALIGNER

• บรรยายวิชาการ CUTTING-EDGE TREATMENT TECHNIQUES AND MECHANICS IN ORTHODONTICS

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ Piezocision Assisted rapid orthodontic therapy/A Multidisciplinary Approach

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เปิดรับสมัคร “หลักสูตรฝึกอบรมผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (หลักสูตร 2 ปี)”

• เปิดรับสมัคร “หลักสูตรฝึกอบรมผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (หลักสูตร 2 ปี)”

• “Invisalign University Programme”

• Admission Residency Training Program in Orthodontics (International Program)

• ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน จัดงาน Cleft ฟ-ฟัน USR เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Relationship of Orthodontic Pretreatment and Posttreatment Scores Evaluated by American Board Of Orthodontics scoring index in Patients of Thai Board of Orthodontics’ Candidates Year 2014”

• สอบโครงร่างงานวิจัยเรื่อง “Effects of different bending methods on surface structure and corrosion of superelastic NiTi archwires” By Dr. Natthanan Rujeerapaiboon

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Comparison of the effect of different bending techniques on mechanical properties of Nickel-Titanium arch wire” By Dr. Kanuengnit Pongpat

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Three-dimensional cephalometric norms of Thai adults” By Dr. Kanyawan Ratanamanochai

• สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “Comparative evaluation of friction forces in conventional and self-ligating polycrystalline” By Dr. Nattakarn Hirunyapanun

• เชิญร่วมปาร์ตี้จัดขนมลงกล่อง ส. 14 ก.พ. 58 : สโมสรนายทหาร รพ. พระมงกุฏ

• การบรรยายพิเศษ “The CBCT in Orthodontics & Dental Practice, State of the Art & Future”

• Thesis Defence Examination Master s International Program in Orthodontice

• โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

• ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร Residency Training in Orthodontics (International Program)

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Residency Training in Orthodontics (International Program)

 

 

• ประกาศเลื่อนตารางสอบ Residency Training in Orthodontics (International Program)

 

• ประกาศตารางสอบ Residency Training in Orthodontics

 

 

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Residency Training in Orthodontics (International Program)

 

 

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Residency Training in Orthodontics (International Program)

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
– Residency Adver 19 June 2013
– Ortho Recommendation
– Ortho Form_A_Application

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/orthodontic.de