ผลงานการวิจัย (Research publications)

ผลงานวิจัยและวิชาการ

 • 2.Osiri S, Banomyong D, Sattabanasuk V, Yanpiset K. Root Reinforcement after Obturation with Calcium Silicate-based Sealer and Modified Gutta-percha Cone. J Endod. 2018;44:1843-8.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 4.Sutam N, Jantarat J, Ongchavalit L, Sutimuntanakul S, Hargreaves KMb. A Comparison of 3 Quantitative Radiographic Measurement Methods for Root Development Measurement in Regenerative Endodontic Procedures. J Endod. 2018;44:1665-70.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 5.Samsuwan J, Somboonchokepisal T, Akaraputtiporn T, Srimuang T, Phuengsukdaeng P, Suwannarat A, Mutirangura A, Kitkumthorn N. A method for extracting DNA from hard tissues for use in forensic identification. Biomed Rep. 2018;9:433-8.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 6.Sipiyaruk K, Gallagher JE, Hatzipanagos S, Reynolds PA. A rapid review of serious games: From healthcare education to dental education. Eur J Dent Educ. 2018;22:243-57.

  Department: Dental Hospital

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 7.Tran NH, Tantidhnazet S, Raocharernporn S, Kiattavornchareon S, Pairuchvej V, Wongsirichat N. Accuracy of Three-Dimensional Planning in Surgery-First Orthognathic Surgery: Planning Versus Outcome. J Clin Med Res. 2018;18:27:33.

  Department: Oral and Maxillofacial Surgery / Orthodontics

  Source:  PubMed

 • 8.Zam K, Sawaengkit P, Thaweboon S, Thaweboon B. Adhesion of Candida albicans to Vanillin Incorporated Self-Curing Orthodontic PMMA Resin. IOP Conf Ser: Mater Sci Eng. 2018; 307: Article number 012013.

  Department: Orthodontics / Oral Microbiology

  Source:  Scopus

 • 9.Tancharoen S, Shakya P, Narkpinit S, Dararat P, Kikuchi K. Anthocyanins extracted from oryza sativa l. Prevent fluorouracil-induced nuclear factor-κB activation in oral mucositis: In vitro and in vivo studies. Int J Mol Sci. 2018;19:Article number 2981.

  Department: Pharmacology / Prosthodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 10.Thaweboon S, Thaweboon B. Anti-biofilm formation of streptococcus mutans by jasmine mouthwash. Key Engineering Materials. 2018;773:323-7.

  Department: Oral Microbiology

  Source:  Scopus

 • 11.Thaweboon S, Thaweboon B, Kaypetch R. Antifungal, anti-inflammatory and cytotoxic effects of zingiber cassumunar gel. Key Engineering Materials. 2018;773:360-4.

  Department: Oral Microbiology / Research Office

  Source:  Scopus

 • 12.Thaweboon S, Thaweboon B, Kaypetch R. Antimicrobial activity of jasmine oil against oral microorganisms. IOP Conf Ser: Mater Sci Eng. 2018; 307: Article number 012034.

  Department: Oral Microbiology / Research Office

  Source:  Scopus

 • 13.Kikuchi K, Setoyama K, Terashi T, Sumizono M, Tancharoen S, Otsuka S, Takada S, Nakanishi K, Ueda K, Sakakima H, Kawahara K, Maruyama I, Hattori G, Morioka M, Tanaka E, Uchikado H. Application of a Novel Anti-Adhesive Membrane, E8002, in a Rat Laminectomy Model. Int J Mol Sci. 2018;19(5): Article number 1513.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 13.Kikuchi K, Setoyama K, Terashi T, Sumizono M, Tancharoen S, Otsuka S, Takada S, Nakanishi K, Ueda K, Sakakima H, Kawahara K, Maruyama I, Hattori G, Morioka M, Tanaka E, Uchikado H. Application of a Novel Anti-Adhesive Membrane, E8002, in a Rat Laminectomy Model. Int J Mol Sci. 2018;19(5): Article number 1513.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 14.Phukaoluan A, Khantachawana A, Kaewtatip P, Dechkunakorn S. Assessment of Corrosion Behavior in Artificial Saliva of Wires for Orthodontic Applications. Materials Science Forum. 2018;917:197-201.

  Department: Orthodontics

  Source:  Scopus

 • 15.Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S, Damrongsri S, Nilwarat C, Pudpong N, Radomsutthisarn W, Kangern S. Assessment of the reliability of automatic cephalometric analysis software. IJMERR. 2018; 7: 61-5.

  Department: Orthodontics / Oral and Maxillofacial Radiology

  Source:  Scopus

 • 16.Yanpiset K, Banomyong D, Chotvorrarak K, Srisatjaluk RL. Bacterial leakage and micro-computed tomography evaluation in round-shaped canals obturated with bioceramic cone and sealer using matched single cone technique. Restor Dent Endod. 2018;43(3):e30.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics / Oral Microbiology

  Source:  PubMed

 • 17.Tansriratanawong K, Wongwan P, Ishikawa H, Nakahara T, Wongravee K. Cellular responses of periodontal ligament stem cells to a novel synthesized form of calcium hydrogen phosphate with a hydroxyapatite-like surface for periodontal tissue engineering. J Oral Sci. 2018;60:428-37.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 18.Weerawanich W, Shimizu M, Takeshita Y, Okamura K, Yoshida S, Yoshiura K. Cluster signal-to-noise analysis for evaluation of the information content in an image. Dentomaxillofac Radiol. 2018; 47: Article number 20170147.

  Department: Oral and Maxillofacial Radiology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 19.Samsuwan J, Muangsub T, Yanatatsaneejit P, Mutirangura A, Kitkumthorn N. Combined Bisulfite Restriction Analysis for brain tissue identification. Forensic Sci Int. 2018; 286: 42-5.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 20.Sanguansermsri P, Jenkinson HF, Thanasak J, Chairatvit K, Roytrakul S, Kittisenachai S, Puengsurin D, Surarit R. Comparative proteomic study of dog and human saliva. PLoS One. 2018;13:e0208317.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 21.Siripokkapat K, Nakornchai S, Vichayanrat T. Comparison of giomer and fluoride releasing resin sealants in caries prevention among primary molars. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:527-36.

  Department: Pediatric Dentistry / Community Dentistry

  Source:  WOS / Scopus

 • 22.Kijsamanmith K, Surarit R, Vongsavan N. Comparison of milk and desensifies in reducing hydraulic conductance of human dentin in vitro. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:345-54.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus

 • 23. Mitrakul K, Srisatjaluk R, Srisukh V, Lomarat P, Vongsawan K, Kosanwat T. Cymbopogon citratus (lemongrass oil) Oral Sprays as inhibitors of Mutans Streptococci Biofilm Formation. J Clin Diagn Res. 2018;12:6-12.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral Microbiology / Oral and Maxillofacial Pathology

  Source:  WOS / Scopus

 • 24.Piromkraipak P, Parakaw T, Phuagkhaopong S, Srihirun S, Chongthammakun S, Chaithirayanon K, Vivithanaporn P. Cysteinyl leukotriene receptor antagonists induce apoptosis and inhibit proliferation of human glioblastoma cells by downregulating b-cell lymphoma 2 and inducing cell cycle arrest. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96:798-806.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 25.Vajrabhaya LO, Korsuwannawong S. Cytotoxicity evaluation of a Thai herb using tetrazolium (MTT) and sulforhodamine B (SRB) assays. JAST. 2018 9:15.

  Department: Research Office

  Source:  WOS

 • 26.Pudpong N, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S, Wichai W, Tua-ngam P. Cytotoxicity of three light-cured orthodontic adhesives. Key Engineering Materials. 2018;777:582-6.

  Department: Orthodontics / Research Office

  Source:  Scopus

 • 27.Chamchoi A, Srihirun S, Paiboonsukwong K, Sriwantana T, Sathavorasmith P, Pattanapanyasat K, Hirsch RE, Schechter AN, Sibmooh N. Decreased nitrite reductase activity of deoxyhemoglobin correlates with platelet activation in hemoglobin E/ß-thalassemia subjects. PLoS ONE 2018;13(9): e0203955.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 28.Sriwantana T, Vivithanaporn P, Paiboonsukwong K, Rattanawonsakul K, Srihirun S, Sibmooh N. Deferiprone increases endothelial nitric oxide synthase phosphorylation and nitric oxide production. Can J Physiol Pharmacol. 2018;96:879-85.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 29. Wichai W, Nimcharoensuk K, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S, Roongrujimek P. Degree of conversion of three light-cured orthodontic adhesives. Key Engineering Materials. 2018;777:577-81.

  Department: Orthodontics / Research Office

  Source:  Scopus

 • 30.Gonmanee T, Thonabulsombat C, Vongsavan K, Sritanaudomchai H. Differentiation of stem cells from human deciduous and permanent teeth into spiral ganglion neuron-like cells. Arch Oral Biol. 2018; 88: 31-41.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 31.Saikaew P, Matsumoto M, Chowdhury AFMA, Carvalho RM, Sano H. Does shortened application time affect long-term bond strength of universal adhesives to dentin?. Oper Dent. 2018;43:549-58.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 32.Wongwatanasanti N, Jantarat J, Sritanaudomchai H, Hargreaves KM. Effect of Bioceramic Materials on Proliferation and Odontoblast Differentiation of Human Stem Cells from the Apical Papilla. J Endod. 2018;44:1270-5.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics / Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 33.Thimkam T, Charoenwattanayotin W, Tassanakij A, Surarit R, Rodanant P. Effect of Diode Laser Irradiation on Human Periodontal Ligament Fibroblast. Transylvanian Review. 2018;26:8189-93.

  Department: Oral Biology / Advanced General Dentistry

  Source:  WOS / Scopus

 • 34.Prapansilp W, Vongsavan K, Rirattanapong P, Surarit R. Effect of resin modified glass ionomer cement on microhardness of initial caries lesions. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:155-9.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus

 • 35.Saikaew P, Senawongse P, Chowdhury AFMA, Sano H, Harnirattisai C. Effect of smear layer and surface roughness on resin-dentin bond strength of self-etching adhesives. Dent Mater J. 2018;37:973-980.

  Department: Operative and Endodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 36.Mala S, Thaweboon S, Luksamijarukul P, Thaweboon B, Saranpuetti C, Kaypetch R. Effect of Kaempferia parviflora on Streptococcus mutans Biofilm Formation and its Cytotoxicity. Key Engineering Materials. 2018;773:328-32.

  Department: Oral Microbiology / Research Office

  Source:  Scopus

 • 37.Puangsa-Ard Y, Thaweboon S, Jantaratnotai N, Pachimsawat P. Effects of resterilization and storage time on sterility of paper/plastic pouches. Eur J Dent. 2018;12:417-21.

  Department: Advanced General Dentistry / Oral Microbiology

  Source:  Scopus / PubMed

 • 38.Puangsa-Ard Y, Thaweboon S, Jantaratnotai N, Pachimsawat P. Effects of resterilization and storage time on sterility of paper/plastic pouches. Eur J Dent. 2018;12:417-21.

  Department: Advanced General Dentistry / Oral Microbiology

  Source:  Scopus / PubMed

 • 39.Nakornchai S, Horsophonphong S, Sanguansin S, Surarit R. Estimation of urinary fluoride excretion in infants and toddlers after brushing with fluoride toothpaste. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;5:909-15.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus

 • 40.Priprem A, Lee YC, Limphirat W, Tiyaworanant S, Saodaeng K, Chotitumnavee J, Kowtragoon N. Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing. PLoS ONE. 2018;13: Article number e0199696.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 41.Lapthanasupkul P, Juengsomjit R, Poomsawat S, Arayapisit T. Expression profile of polycomb group proteins in odontogenic keratocyst and ameloblastoma. Acta Histochem. 2018;120:215-20.

  Department: Oral and Maxillofacial Pathology / Anatomy

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 42.Jung RE, Al-Nawas B, Araujo M, Avila-Ortiz G, Barter S, Brodala N, Chappuis V, Chen B, De Souza A, Almeida RF, Fickl S, Finelle G, Ganeles J, Gholami H, Hammerle C, Jensen S, Jokstad A, Katsuyama H, Kleinheinz J, Kunavisarut C, Mardas N, Monje A, Papaspyridakos P, Payer M, Schiegnitz E, Smeets R, Stefanini M, Ten Bruggenkate C, Vazouras K, Weber HP, Weingart D, Windisch P. Group 1 ITI Consensus Report: The influence of implant length and design and medications on clinical and patient-reported outcomes. Clin Oral Implants Res. 2018;29:69-77.

  Department: Advanced General Dentistry

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 43. Ruangritchankul K, Jitpasutham T, Kitkumthorn N, Thorner PS, Keelawat S. Human papillomavirus-related multiphenotypic sinonasal carcinoma: First case report associated with an intermediate-risk HPV type and literatures review. Human Pathology: Case Reports. 2018;14:20-4.

  Department: Oral Biology

  Source:  Scopus

 • 44.Ngamsom S, Nakamura S, Kabasawa Y, Harada H, Tohyama R, Kurabayashi T. Imaging findings of intraosseous traumatic neuroma of the mandible. Oral Radiology. 2018;34:257-61.

  Department: Oral and Maxillofacial Radiology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 45.Tantivitayakul P, Rassameemasmaung S, Thapanabhiboonsuk S. In vitro effect of diode laser against biofilm of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Eur J Dent. 2018;12:485-90.

  Department: Oral Microbiology / Oral Medicine and Periodontology

  Source:  Scopus / PubMed

 • 46.Pudla M, Srisatjaluk R, Utaisincharoen P. Induction of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in Porphyromonas gingivalis LPS-treated mouse macrophage cell line (RAW264.7) requires Toll-like receptor 9. Inflamm Res. 2018;67:723-6.

  Department: Oral Microbiology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 47.Jirajariyavej B, Wanapirom P, Anunmana C. Influence of implant abutment material and ceramic thickness on optical properties. J Prosthet Dent. 2018;119(5):819-25.

  Department: Prosthodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 48.Yingchoncharoen T, Rakyhao T, Chuncharunee S, Sritara P, Pienvichit P, Paiboonsukwong K, Sathavorasmith P, Sirirat K, Sriwantana T, Srihirun S, Sibmooh N. Inhaled nebulized sodium nitrite decreases pulmonary artery pressure in β-thalassemia patients with pulmonary hypertension. Nitric Oxide. 2018;76:174-8.

  Department: Pharmacology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 49.Chailert O, Banomyong D, Vongphan N, Ekworapoj P, Burrow MF. Internal adaptation of resin composite restorations with different thicknesses of glass ionomer cement lining. J Investig Clin Dent. 2018;9(2):Article Number e12308.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 50.Sanguansermsri P, Nobbs AH, Jenkinson HF, Surarit R. Interspecies dynamics among bacteria associated with canine periodontal disease. Mol Oral Microbiol. 2018; 33: 59-67.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 51.Jansiriwattana W, Teparat-Burana T. Laboratory Investigation Comparing Plaque Removal Efficacy of Two Novel-Design Toothbrushes with Different Brushing Techniques. Dent J. 2018;6:1-8.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source:  PubMed

 • 52.Jansiriwattana W, Teparat-Burana T. Laboratory Investigation Comparing Plaque Removal Efficacy of Two Novel-Design Toothbrushes with Different Brushing Techniques. Dent J. 2018;6:1-8.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source:  PubMed

 • 53.Wanasuntronwong A, Wanakhachornkrai O, Phongphanphanee P, Isa T, Tantisira B, Tantisira MH. Modulation of Neuronal Activity on Intercalated Neurons of Amygdala Might Underlie Anxiolytic Activity of a Standardized Extract of Centella asiatica ECa233. Evid Based Complement Alternat Med. 2018;2018:Article ID 3853147.

  Department: Oral Biology

  Source:  WOS / Scopus / PubMed

 • 54.Phan H, Chotprasert N, Janebodin K, Charoonpatrapong K, Srithavaj T. OSC20: Factors Affecting Dimensions of the 3D Ocular Prosthesis in Patients Rehabilitated at Mahidol University. J Indian Prosthodont Soc. 2018;18:S15.

  Department: Anatomy

  Source PubMed

 • 55.Pimolbutr K, Porter S, Fedele S. Osteonecrosis of the Jaw Associated with Antiangiogenics in Antiresorptive-Naïve Patient: A Comprehensive Review of the Literature. Biomed Res Int. 2018;2018:Article ID 8071579.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 56.Tantipoj C, Hiransuthikul N,Supa-amornkul S, Lohsoonthorn V, Khovidhunkit SOP. Patients’ attitude toward diabetes mellitus screening in Thai dental clinics. Journal of Health Research. 2018;32:2-11.

  Department: Advanced General Dentistry

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 57.Srihirun S, Piknova B, Sibmooh N, Schechter AN. Phosphorylated vasodilator-stimulated phosphoprotein (P-VASPSer239) in platelets is increased by nitrite and partially deoxygenated erythrocytes. PLoS ONE. 2018; 13: Article number e0193747.

  Department: Pharmacology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 58.Rattanasuwan K, Rassameemasmaung S, Kiattavorncharoen S, Sirikulsathean A, Thorsuwan J, Wongsankakorn W. Platelet-rich plasma stimulated proliferation, migration, and attachment of cultured periodontal ligament cells. Eur J Dent. 2018;12:469-74.

  Department: Oral Medicine and Periodontology / Oral and Maxillofacial Surgery

  Source Scopus / PubMed

 • 59.Pongprueksa P, De Munck J, Inokoshi M, Van Meerbeek B. Polymerization efficiency affects interfacial fracture toughness of adhesives. Dent Mater. 2018; 34: 684-92.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 60.Shrestha U, Rokaya N, Rokaya D, Suttagul K, Shah PK, Humagain M, Karki S, Shrestha M, Seriwatanachai D. Post ‘Gorkha earthquake’ Medical Problems of the Victims in Nepal. JIDMR. 2018;11:71-5.

  Department: Oral Biology

  Source Scopus

 • 61.Kijsamanmith K, Vongsavan N, Matthews B. Pulpal blood flow recorded from exposed dentine with a laser Doppler flow meter using red or infrared light. Arch Oral Biol. 2018 ; 87: 163-7.

  Department: Oral Biology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 62.Talungchit S, Buajeeb W, Lerdtripop C, Surarit R, Chairatvit K, Roytrakul S, Kobayashi H, Izumi Y, Khovidhunkit SP. Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: A case-control study. BMC Oral Health. 2018; 18: Article number 42.

  Department: Oral Biology / Oral Medicine and Periodontology / Advanced General Dentistry

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 63.Nimcharoensuk K, Anuwongnukroh N, Dechkunakorn S. Shear bond strength of three light-cured orthodontic adhesives. Key Engineering Materials. 2018;777:587-91.

  Department: Orthodontics

  Source Scopus

 • 64.Thanatvarakorn O, Prasansuttiporn T, Thittaweerat S, Foxton RM, Ichinose S, Tagami J, Hosaka K, Nakajima M. Smear layer-deproteinizing improves bonding of one-step self-etch adhesives to dentin. Dent Mater. 2018;34:434-41.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 65.Phonghanyudh A, Ruangdit C, Pornprasertsuk-D Amrongsri S, Phanthumvanit P. Subtraction radiographic assessment of underlying dentin after partial carious dentin removal in primary teeth. Oral Health Prev Dent. 2018; 15: 575-79.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral and Maxillofacial Radiology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 66.Suksaphar W, Banomyong D, Jirathanyanatt T, Ngoenwiwatkul Y. Survival Rates from Fracture of Endodontically Treated Premolars Restored with Full-coverage Crowns or Direct Resin Composite Restorations: A Retrospective Study. J Endod. 2018; 44: 233-8.

  Department: Operative Dentistry and Endodontics / Community Dentistry

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 67.Siegenthaler B, Ghayor C, Gjoksi-Cosandey B, Ruangsawasdi N, Weber FE. The Bromodomain Inhibitor N-Methyl pyrrolidone Prevents Osteoporosis and BMP-Triggered Sclerostin Expression in Osteocytes. Int J Mol Sci. 2018;19: Article number:3332.

  Department: Pharmacology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 68.Prapansilp W, Rirattanapong P, Surarit R, Vongsavan K. The effect of changes in the powder liquid ratio of glass-ionomer sealant on the amount of fluoride released. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:340-4.

  Department: Pediatric Dentistry / Oral Biology

  Source WOS / Scopus

 • 69. Apipan B, Rummasak D, Narainthonsaenee T. The effect of different dosage regimens of tranexamic acid on blood loss in bimaxillary osteotomy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018; 47:608-12.

  Department: Oral and Maxillofacial Surgery

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 70.Kijsamanmith K, Surarit R, Vongsavan N. The Effect of different types of milk on the hydraulic conductance of human dentin in extracted teeth. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:1-9.

  Department: Oral Biology

  Source WOS / Scopus

 • 71.Viwattanatipa N, Charnchairerk S. The effectiveness of corticotomy and piezocision on canine retraction: A systematic review. Korean J Orthod. 2018;48:200-11.

  Department: Orthodontics

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 72.Kaewjiaranai T, Srisatjaluk RL, Sakdajeyont W, Pairuchvej V, Wongsirichat N. The efficiency of topical anesthetics as antimicrobial agents: A review of use in dentistry. J Dent Anesth Pain Med. 2018;18(4):223-33.

  Department: Oral and Maxillofacial Surgery / Oral Microbiology

  Source PubMed

 • 73.Vongvachvasin K, Thaweboon S, Churnjitapirom P, Kaophun S, Chotprasert N. The physical properties of PMMA denture base resin incorporated with vanillin. Key Engineering Materials. 2018;773:338-43.

  Department: Oral Microbiology / Prosthodontics / Research Office

  Source Scopus

 • 74.Luangchana P, Pornprasertsuk-Damrongsri S, Kitisubkanchana J, Wongchuensoontorn C. The retromolar canal and its variations: Classification using cone beam computed tomography. Quintessence Int. 2018 ;49:61-7.

  Department: Oral and Maxillofacial Radiology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 75. Wongwitthayakool P, Pudla M. Thermal properties of acrylic resin denture base material containing silver nanoparticle synthesized from aqueous extract of boesenbergia rotunda. Key Engineering Materials. 2018;777:173-7.

  Department: Oral Microbiology

  Source Scopus

 • 76.Kaophun S, Pattaravisitsate N, Sacharoen A, Rirattanapong P. Total fluoride content of powdered infant formula on the Thai market. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49:160-4.

  Department: Research Office / Pedaitric Dentistry

  Source WOS / Scopus

 • 77.Neoh SP, Komoltri C, Viwattanatipa N. Treatment outcome differences between pass and fail scores and correlation between cephalometric changes and cast-radiograph evaluation of the American Board of Orthodontics. J Orthod Sci. 2018;7:22.

  Department: Orthodontics

  Source PubMed

 • 78.Puttipanyalears C, Arayataweegool A, Chalertpet K, Rattanachayoto P, Mahattanasakul P, Tangjaturonsasme N, Kerekhanjanarong V, Mutirangura A, Kitkumthorn N. TRH site-specific methylation in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2018;18(1): Article number 786.

  Department: Oral Biology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 79.Kikuchi K, Setoyama K, Tanaka E, Otsuka S, Terashi T, Nakanishi K, Takada S, Sakakima H, Ampawong S, Kawahara KI, Nagasato T, Hosokawa K, Harada Y, Yamamoto M, Kamikokuryo C, Kiyama R, Morioka M, Ito T, Maruyama I, Tancharoen S. Uric acid enhances alteplase-mediated thrombolysis as an antioxidant. Sci Rep. 2018;8:Article number 15844.

  Department: Pharmacology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 80.Mashima I, Liao YC, Miyakawa H, Theodorea CF, Thawboon B, Thaweboon S, Scannapieco FA, Nakazawa F. Veillonella infantium sp. nov., an anaerobic, Gram-stain-negative coccus isolated from tongue biofilm of a Thai child. Int J Syst Evol Microbiol. 2018;68:1101-6.

  Department: Oral Microbiology

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 81. Vichayanrat T, Sudha K, Kumthanom K, Apisuttisin J, Uawatanasakul N, Ariyakieatsakul Y. What factors influence mothers’ behavior regarding control of their children’s sugary snack intake?: An application of the Theory of Planned Behavior. Int Dent J. 2018;68:336-43.

  Department: Community Dentistry

  Source WOS / Scopus / PubMed

 • 82.Phantumvanit P, Makino Y, Ogawa H, Rugg-Gunn A, Moynihan P, Petersen PE, Evans W, Feldens CA, Lo E, Khoshnevisan MH, Baez R, Varenne B, Vichayanrat T, Songpaisan Y, Woodward M, Nakornchai S, Ungchusak C. WHO Global Consultation on Public Health Intervention against Early Childhood Caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2018;46:280-7.

  Department: Community Dentistry / Pediatric Dentistry

  Source WOS / Scopus / PubMed