ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

dt-structure-17-10-60_Page_1

dt-structure-17-10-60_Page_2

dt-structure-17-10-60_Page_3

dt-structure-17-10-60_Page_4

dt-structure-17-10-60_Page_5

dt-structure-17-10-60_Page_6

dt-structure-17-10-60_Page_7

dt-structure-17-10-60_Page_8

Go to Top