เสื้อครบรอบ 48 ปี สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบผู้หญิงและผู้ชาย มีไซด์ S จำหน่ายราคาตัวละ 250 บาท

รายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment