แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

faculty of dentistry5

แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

 

 

 

รู้...ก่อนจัดฟัน


 

คำแนะนำการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกร
ร่วมกับการจัดฟัน เมื่อกลับไปพักรักษาต่อที่บ้าน


 

ขั้นตอนการรับบริการ คลินิกทันตกรรมเด็ก


 

เฝือกสบฟัน


 

นอนกัดฟัน ทำอย่างไรดี


 

ทันตกรรมรากเทียม


 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม


 

ความสำคัญของน้ำลาย


 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการรักษาทางทันตกรรม


 

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


 

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี


 

ภาพรังสี Cone Beam CT


 

โรคมือ-เท้า-ปาก


 

รวมอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟัน


 

ระเบียบการคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล


 

เครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน


 

ฟันเกิน


 

คอฟันสึก


 

การปลูกถ่ายฟัน (Tooth transplantation)


 

การฟอกสีฟันและการเคลือบผิวฟันต่างกันอย่างไร


 

ไขปัญหาระหว่างการจัดฟัน


 

ช่องว่างระหว่างฟัน แก้ไขอย่างไร


 

นอนกัดฟัน


 

แผลร้อนใน กวนตัว กวนใจ


 

ภาพรังสี Cone Beam CT


 

มาเคลือบหลุมร่องฟันกันเถอะ


 

อันตรายจาก...ฟันเทียมเถื่อน


 

อาหารและของว่าง เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็ก


 

ทำไมต้องขูดหินน้ำลาย


 

ทำไมต้องอุดฟัน


 

รักษารากฟันคืออะไร


 

โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์


 

คราบหินปูน


 

แปรงฟัน ถูกวิธี ฟันดีตลอดชีวิต


 

 ฟันผุเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม


 

เมื่อคุณฟันคุดจะทำอย่างไร


 

เอ็กซเรย์ฟัน สำคัญหรือไม่


 

ลูกรักกลัวหมอฟัน


 

โรคเหงือกอักเสบ


 

โรคของเนื้อเยื่ออ่อน


 

รักษารากฟันนั้นสำคัญไฉน


 

เสียวฟัน


 

ครอบฟันและสะพานฟัน


 

ทันตกรรมรากเทียม


 

พฤติกรรมที่ส่งผลร้ายต่อฟันที่คุณรัก


 

รวมอุปกรณ์ ช่วยทำความสะอาดฟัน


 

รอยฟันสึก