แหล่งทุน Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย

 

 

แหล่งทุน Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน : MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION (MSIWF) RESEARCH GRANT 2018 โดยทุนครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี จำนวน 150,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครทางระบบออนไลน์หรือส่งเอกสารไปยังแหล่งทุนภายใน 13 กรกฎาคม 2561 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ms-ins.co.th

 

ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งสำเนาเอกสารการสมัครมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานกรณีที่ได้รับทุนต่อไป

โทร.02-8496243,6252 อีเมล์ varinpiphob.cha@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment