ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ ที่ได้รับรางวัล "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงข่าววันที่ :: 21/10/2556 : 09.30 น.