ภาพกิจกรรม

งานถวายสักการะ พิธี ประเพณี และกิจกรรรมต่างๆ

 
 
 
 

 

การจัดสถานที่ประชุม และจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

** ทดสอบตัวหนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ **

 

 


ติดต่อเรา

หน่วยพิธีการ
งานศิลปวัฒนธรรมและบริการสังคม
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
โทรศัพท์ 02-200-7651
โทรสาร 02-2007651