เกี่ยวกับเรา

แนะนำหน่วยกายภาพ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

            คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องกายภาพ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ จึงวางแนวทางที่จะพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งหน่วยกายภาพ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

คลิกที่นี่ เพื่อขยายภาพ

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Social Network

ติดต่อเรา

หน่วยกายภาพ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 5 ชั้น 2
คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-200 7593