ภารกิจหน่วยวิเทศสัมพันธ์

การต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น นักศึกษาระหว่างประเทศ

    ประสานงาน การเดินทาง ณ ต่างประเทศ ของผู้บริหาร

    โครงการทุนศึกษาดูงาน

           ทุน IDCMR
             ทุน Mou Activities
ประสานงานการดำเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ เช่น WHO

 

 

 

Social Network

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ติดต่อเรา

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
สำนักยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 15
โทร. 02-200-7600, 02-200-7608
โทรสาร. -
อีเมลล์ : dtinter@mahidol.ac.th